DESIGN , ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES

Batman  Rafinerisi LabaratuarBinası , Batman

Labaratory Building Labarotuar Binası, Batman

Tuslog Komutanlık Binası, A.B.DHava Üssü , Balgat , Ankara

Tuslog Headquarters BldgU.S.Air Force Base, Balgat , Ankara

B.C.E Binası, A.B.DHava Üssü, Balgat, Ankara

Base Civil Engineering AnnexU.SAir Force Base, Balgat, Ankara

Commissary Binası, A.B.DHava Üssü , Balgat, Ankara

Commissary BldgU.SAir Force Base, BalgatAnkara

Base Exchange Binası , A.b.dHava Üssü, Balgat , Ankara

BaseExchange BldgU.SAir Force Base, Balgat, Ankara

N.C.OBinası, A.B.DHava Üssü, Balgat, Ankara

N.C.OBldgU.SAir Force Base , Balgat, Ankara

N.C.OYatakhaneleri, A.B.DHava Üssü, Mürted, Ankara

N.C.ODormitoriesU.S.Air Force Base, Murted, Ankara

Komutanlık Binası, A.B.D.Hava Üssü , Eskişehir

Command BldgU.SAir Force Base, Eskişehir

Subay Lojmanları, A.B.DHava Üssü, İncirlik, Adana

Housing for officers , U.SAir Force Base , İncirlik , Adana

Söke Devlet Hastanesi , Aydın ( 250 Yataklı )

Söke State Hospital , Aydın ( 250 Beds )

Devlet Hastanesi , Amasya ( 300 Yataklı )

State Hospital , Amasya ( 300 Beds )

Devlet Hastanesi, Nevşehir ( 250Yataklı )

State Hospital, Nevşehir ( 250 Beds )

Devlet Hastanesi, Hatay ( 250 Yataklı )

State Hospital , Hatay ( 250 Beds )

Devlet   Hastanesi, Rize ( 250 Yataklı )

State Hospital , Rize ( 250 Beds )

Diş Hastanesi, Ankara ( 25 Yataklı )

Dental Hospital , Ankra ( 25 Beds )

Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi, Bolu ( 500 Yataklı )

Therapy and RehabHospital, Bolu ( 500 Beds )

Fındıklı Guatr Hastanesi , Rize ( 50 Yataklı )

Fındıklı Goiter Hospital , Rize ( 50 Beds )

Dünya Bankası Kredili Sağlık Projeleri

WorldBank Credited Health Project

  Köy Tipi Sağlık Noktaları ( 100 Adet ) / Villlage Type Health Posts ( 100 Each )

 Köy Tipi Sağlık Merkezleri ( 14 Adet ) / Village Type Health Centers ( 14 Each )

 Şehir Tipi Sağlık Merkezleri ( 48 Adet ) / City Type Health Centers( 48 Each )

  İlçe Tipi Sağlık Merkezleri( 13 Adet ) / District Type Health Centers ( 13 Each )

  Sağlık Okulları ( 6 Adet ) / Health Colleges ( 6 Each )

  İlçe Hastaneleri ( 8 Adet ) / District Hospitals ( 8 Each )

 Belçika Kredili Sağlık Merkezleri Projesi ( 10 Adet )

State Credit Health Centers Projects, Belgium ( 10 Each )

 Komaş – BeğendikMarket , Kocatepe, Ankara

Kocatepe Komas Shopping Center , Ankara

Otobüs Terminali , Malatya

Bus Terminal And City Hall, Malatya

Fuar Kompleksi , Mlatya

City Fair , Malatya

Şehir Merkezi Park ve Alışveriş Alanı Düzenlemesi, Malatya

City Center, Parking And Shopping Center , Malatya

Kültür Merkezi, Rize

Cultural Center , Rize

Sochi Hastane Kompleksi Renovasyonu , Rusya

Sochi Hospital Renovation And Restoration Project , RepOf Russia

Sochi Rehabilitasyon Merkezi , Rusya

Sochi Rehabilitation Center Project , Repof Russia

Kanık İş Merkezi , Ankara

Kanık Business Center , Ankara

MSB, NATO EnfDBşk., Sivrihisar Hava Üssü , Eskişehir

NATO EnfDeptSivrihisar Air Base , Eskişehir

MSB, NATO Enf.D.Bşk., Genel Yerleşim ve Vaziyet Planı Çalışmaları, Afyon Hava Üssü, Afyon

NATO Enf.DeptGeneral Site Plan Studies, Afyon Air Base , Afyon

MSB, NATO Enf.DBşk., Füze Kontrol ve Bakım Yapıları , Afyon Hava Üssü, Afyon

NATO Enf.DeptMissile Control and Maintenance Bldgs., Afyon Air Base , Afyon

MSB, NATO EnfD.Bşk., Cephanelik Tesisleri , Afyon Hava Üssü , Afyon

NATO Enf.DeptAmmunition Facilities, Afyon Air Base, Afyon

MSB, NATO Enf.D.Bşk., Ana Giriş ve Güvenlik Yapıları , Afyon Hava Üssü, Afyon

NATO Enf.DeptMain Gate And Security Bldgs, Afyon Air Base , Afyon

MSB, NATO Enf.D,Bşk.,IIIEtap Tesisleri, Çorlu Hava Üssü , Tekirdağ

NATO EnfDept.IIIPhase Facilties , ÇorluAirBase, Tekirdağ

MSB, NATO Enf.D.Bşk., Atölye ve Servis Birimleri , DalamanHava Üssü , Muğla

NATO Enf.Dept.Workshop and Service Facilities Dalaman Air Base , Muğla

EUDED , Corps Of Engineers Depo Yapıları , Hava Üssü , Balgat , Ankara

EUDED, Corps Of Engineers Warehouse Facilities, Air Station , Balgat, Ankara

EUDED , Corps Of Engineers Üs Güvenlik Yapıları, İncirlik Air Base , Adana

EUDED, Corps Of Engineers Site Security Facilities, İncirlik Air Base, Adana

TUSAS , F-16 Tesisleri , Üretim Binası Eskişehir

TUSAS , F-16 Facilities Parts Manufacturing Bldg.Eskişehir

TUSAS , F-16 Tesisleri Montaj ve Denetleme Binası , Eskişehir

TUSAS, F-16Facilşties, Assembly and Inspection BldgEskişehir

TUSAS, F-16 Tesisleri , Ofis ve Servis Binası , Eskişehir

TUSAS, F-16 Facilities, Office and Service BldgEskişehir

Türk Ticaret Bankası Merkez Ofis Binası , İstanbul

Turkish Trade Bank , Head Office Bldg., Istanbul

Tes - İş Sendikası Genel Mekez Binası , Ankara

Tes – İşWorkers Union Head Office Bldg., Ankara

Çardak Havaalanı Proje Hizmetleri , Denizli

Çardak Airport Facilities, Denizli

 Devlet Hastanesi , Kastamonu

State Hospital, Kastamonu

Class Hotel , Ankara

Hotel Best Western 2000, Ankara

Hotel Ramada 2000, Ankara

Hotel Plaza , Ankara

Tacikistan Büyükelçiliği Konut Kompleksi, Ankara

Tajikistan Embassy Building , Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Binası , Bolu

Security Officers Building , Bolu

MTopbaş Özel Hastane , Ankara

MTopbaş Hospital , Ankara

İş Merkezi Kulesi , Kazakistan

Tower and Business Center , Kazakistan

T.C Adalet Bakanlığı , İstinaf Mahkemeleri Binası , Ankara

Courts of Appeal Building , Erzurum

T.C Adalet Bakanlığı , İstinafMahkemeleri Binası, Diyarbakır

Courts of Appeal Building , Diyarbakır

Telefer Konut Kompleksi , Irak

Telefer Housing Complex, Iraq

Telefer Spor Kompleksi , Irak

Telefer Sports Complex, Iraq

Detur Ofis Binası, Antalya

Detur Office Building , Ankara

Kültür Merkezi , Antalya

Cultural Center , Antalya

Özmen Apartmanı , Çankaya , Ankara

Ozmen Residence , Ankara

MÇakır Villa , İncek , Ankara

MÇakırResidence , Incek, Ankara

VAkkaya Villa , Ankara

V.Akkaya Residence, Ankara

M.Çakır Alışveriş ve İş Merkezi , Ankara

M.Çakır Shopping and Business Center, Ankara

M.Topbaş Alışveriş Merkezi ve Ofis Kulesi , Ankara

M.Topbaş Shopping and Business Center , Ankara

A.Demir Benzin İstasyonu ve İş Merkezi , Ankara

A.Demir Petrol Station and Business Center , Ankara

Yeni Yüksek – Hızlı Tren Terminal Binası , Ankara

High-Speed Train Terminal Building , Ankara

Gar Sahası ve Mevcut Tesislerin Yüksek-Hızlı Tren İşletmeciliğine Uygun Hale Getirilmesi için

Yeniden Yapılandırılması Projesi , Ankara

The Resturucturing Of Gar Area andExisting Facilities for High- Speed Train Operations, Ankara

Pendik Yüksek –Hızlı Tren Terminal Binası, İstanbul

Pendik High-SpeedTrain Terminal Building , Istanbul

Gölbaşı Polis Akademisi , Kapalı Yüzme Havuzu Binası, Ankara

Gölbaşı Police Academy IndoorOlympic Swimming Pool Building , Ankara

GölbaşI Polis Akademisi , Stadyum ve Tören Alanı Düzenlemesi, Ankara

Gölbaşı Police Academy Stadium Building and Ceremony Area, Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Yeni Bina Tadilat Projesi, Ankara

General Directorate of Security , Witness Protection Unit Building , Ankara

ETS Eser İnşaat Merkez Ofis Binası , Ankara ( Tasarım : Prof.Dr.Haluk Pamir )

ETS Eser Contruction Head Office Building , Ankara ( Designed by: ProfDr.Haluk Pamir )

Refahiye Belediye ve Hükümet Konağı Binası, Erzincan

Refahiye Municipal Building, Erzincan

Eskil Hükümet Konağı ve Adliye Binası , Aksaray

Eskil Goverment Office and Courthouse, Aksaray

Kültür Merkezi, Türkmenistan

Cultural Center , Turmenıstan

T.CBaşbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Türk Tanıtım Merkezleri Ofis Projeleri

Underssecretariat of the Prime Ministry for Foreign Trade – Turkish Promotion Offices Interior Design

Garadamak Köprüsü , Türkmenistan

Garadamak Bridge , Turmanistan

Serdarabad Köprüsü, Türkmenistan

Serdarabad Bridge , Turkmenıstan

Amuderya Köprüsü , Türkmenistan

Amuderya Bridge , Turkmenistan

Royal Residences Konut Kompleksi ve Alışveriş Merkezi , Al Mukalla , Yemen

Royal Residences and the Mall, Al Mukalla , Yemen

Galkınış Yaşatış Massivi Konut- Eğlence –Alışveriş ve İş Meerkezi , Aşgabad, Türkmenistan

Galkınış Yaşatış Massivi Housing-Recreation-Shopping and Business Center, Ashgabad, Turkmenistan