FEASIBILITY  STUDIES AND PLANNING SERVICES

Gap Sağlık Sektörü Master Planı

GAP Health Sector Master Plan

GAP Eğitim Sektörü Master Planı

GAP Health Sector Master Plan

Dünya Bankası Kredili Sağlık Projeleri

World Bank Credited Health Project

Köy Tipi Sağlık Noktaları ( 100 Adet ) / Village Type Health Posts ( 100 Each )

Köy Tipi Sağlık Merkezleri ( 14 Adet ) / Village Type Health Centers ( 14 Each )

Şehir Tipi Sağlık Merkezleri ( 48 Adet ) / City Type Health Centers ( 48 Each )

İlçe Tipi Sağlık Merkezleri ( 13 Adet ) / District Type Health Centers ( 13 Each )

Sağlık Okulları ( 6 Adet ) / Health Colleges ( 6 Each )

İlçe Hastanaleri ( 8 Adet ) / District Hospitals ( 8 Each )

Belçika Kredili Sağlık Merkezleri Projesi ( 10 Adet )

Belgium State Credit Health Centers Projects ( 10 Each )

Türkiye Sağlık Sektörü Master Plan Çalışmaları

Turkey Health Sector Master Plan Studies

Araştırma Hastanesi Projeleri Fizibilite Çalışmaları

Research Hospital And Ins.Project Prelimiary Studies and Feasibility Studies

Dünya Bankası Sağlık Projesi Finansman Fizibilite ve Araştırma Projesi

World Bank Health Project Financial Feasibility and Research Project

Samsun – iskenderun Demiryolu Fizibilite Etüdü

Samsun – İskenderun Railway Feasibility Study

Çarşamba – Terme – Fatsa – Ünye Demiryolu Fizibilite Etüdü

Çarşamba – Terme – Fatsa – Unye Railway  Feasibility Study

Ankara – İstanbul Sürat Demiryolu Fizibilite Etüdü 

Ankara – Istanbul High – Speed Railway Feasibility Study

Ankara – İzmir Demiryolu Fizibilite Etüdü

Ankara – İzmir Railway Feasibility Study

Çarşamba – Bafra Demiryolu Fizibilite Etüdü

Çarşamba -  Bafra  Railway Feasibility Study

Kabotaj  Taşımacılığı  Saha Etüd Çalışması

Cabotage Transportation Field Study

Bingöl  Havaalanı Fizibilite Raporu

   Bingöl Airport Feasibility Study

Zafer ( Kütahya – Afyon  - Uşak ) Bölgesel Havaalanı Fizibilite Etüdü

  Zafer ( Kütahya – Afyon  - Uşak Region )  Airport Feasibility Study

Afyonkarahisar  Havaalanı inşaatı  Fizibilite Etüdü

Afyonkarahisar Airport Feasibility Study

Trabzon Havaalanı Yeni Paralel Pist Fizibilite Etüdü

Trabzon Airport Feasibility Study

Balıkesir Körfez Havaalanının Genişletilmesi Fizibilite Etüdü

Balıkesir Korfez Airport Feasibility Study

Eskişehir Havaalanı Pat Sahalarının Geliştirilmesi Fizibilite Raporu

Eskişehir Airport Feasibility Study

Yalova ili Armutlu İlçesi Balıkçı Tekneleri için Balıkçı Barınağı Fizibilite Raporu

Armutlu , Yalova Fishing Ports Feasibility Study

Trabzon – Akçaabat – Akçakale Çekek Yeri İkmal İnşaatı Fizibilite Etüdü

Trabzon -  Akçaabat – Akçakale Fishing Port Feasibility Study

İzmir – Eskifoça Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı Fizilibite Etüdü

İzmir – Eskifoca Fishing Ports Feasibility  Study

Deniz Ekipmanı Fizibility Etüdü

Sea Equipments Feasibility Study 

Trabzon , Sürmene – Çamburnu Tersanesi Demiryolu Fizibilite Çalışması

Trabzon , Surmene  - Camburnu Shipyard Railway Feasibility Study

Çanakkale , Biga  - Ayitdere Projesi ÇED raporu

Çanakkale  , Biga  - Ayitdere Project Environmental Impact Analysisi Study

Balıkesir – Manyas  2Merhale Projesi ÇED raporu      

Balıkesir – Manyas  Project Environmental Impact Analysis Study