.  Arazi değerlendirmesi

.  İnşaat ve çalışmaların çevre etkisinin değerlendirilmmesi ( ÇED )

.  Atık madde yönetimi

.  Gürültü etüt ve ölçümleri

.  Hava kirliliği etütleri, titreşime karşı önlemler

.  Arazi istimlak bedel tespitleri

.  Arazi Islahı ve peyzaj işleri

.  Radon, toprak ve bitki etütleri