.  

.  Demiryolları, hat kesişim ve istasyonlar

.  Demiryolu duraklama ve yükleme istasyonları

.  Çoklu modlu ulaşım yükleme terminalleri

.  Kentsel toplu taşıma ve tramvay hatları