.

    Liman, iskele , balıkçı barınakları , marina projelendirme ve etüdleri

    Ekonomik hat analizleri

    Deniz ve kıyı yapıları planlama , ve projelendirme