110 Kv role istasyonları, transformatör istasyonları

   Güç, kaynağı , role istasyonları ve dönüştürücüler

   Güç dağıtım hatları ve dış aydınlatma

   Bina elektrik sistemleri

   Alternatif elektrik enerjisi kaynakları

   Elektrikli ısıtma , ölçme ve regülasyonlar

   Demiryolu , kentsel toplu taşıma ve maden demiryolu hatları için havai hat ekipman tasarımı