VERİLEN HİZMETLER

Proje Hazırlık Aşaması

Genel arazi kullanım planları, kavramsal  planlamalar , master planlar

Teknik etüt planlaması

Ön fizibilite çalışmaları

Fizibilite çalışmaları

Jeodezi etütleri

 Çevresel etki araştırma ve çalışmaları

 Planlama ruhsat projeleri

   ( ön /avan projeler )

 Yapı kullanım ruhsat projeleri

   ( uygulama ve detay projeleri )

 Zonlama , yatırım izni mühendislik faaliyetleri

 3D animasyonlar

Proje uygulama aşaması

İhale dosyası hazırlanması

 İhale sürecinin planlanması ve teklif değerlendirme sürecinde işverene danışmanlık hizmetinin verilmesi

 İş yürütme planlaması

 Tasarım denetleme / kontrollüğü

 Proje yönetimi

 Halihazır ( as-built )  projelerinin hazırlanması