.  Y

.  Yatay ve dikey haritacılık

.  Özel haritalama becerileri

.  GIS ölçümleri

.  Mülkiyet taspit raporları

.  Harita ve planların sayısallaştırma ve vektörizasyonu

.  Şehir alanlarının digital haritaları