.  Demiryolu , karayolu , kent içi metro ve hafif raylı ulaşım köprüleri

.  Yaya alt ve üst geçitleri

.  Yüksek teknolojik köprüler

.  Karayolu ve demiryolu skalaları

.  İstinat duvarları

.  Alt geçitler

.  Demiryolu , karayolu  ve kent içi geçiş tünelleri

.  Her türlü sanat yapıları

.  Özel temeller