Ulaşım planlaması teknolojisi ve ekonomisi

.  Ulaşım pazarı tahmin ve etütleri

.  Ulaşım araştırmaları ve analizleri

.  Ulusal , bölgesel , şehir ve köylerin ulaşım politikalarının üretilmesi ve güncelleştirilmesi

.  Teknik etüt palanlaması , ulaşım master planlaması ve fizibilite etütleri

.  Demiryolu taşamacılığında ulaşım teknolojileri

.  Demiryolları, karayolları ve otoyolların verimlilik değerlendirmesi

.  Çoklu modlu ulaşım ve yük terminallerinin işletme, organizasyon ve teknolojik etütleri

.  Pazarlama etütleri

Demiryolu Yapıları

.  Demiryolu hatlarının , kavşakların ve istasyonların , kısa demiryolu hatlarının ve dar hatların yeni yapıları ve yeniden inşa edilmaesi

.  Hatların ve istasyonların demiryolu üst yapısının , hizalama ve boşluk düzenleme tasarımı dahil olmak üzere kapsamlı dökümantasyonu

.  Anti-titreşim önlemleri

.  Taşıma ve işletme teknolojisi 

Karayolları ve otoyollar

Otoyollar, karayolları , kent içi, yerel ve özel amaçlı yollar

.  Köprülü kavşaklar ve kavşaklar

.  Sert kaplama zeminler , otoparklar ve fabrika yolları

.  Otobüs terminalleri

.  Trafik sayımı ve yol urum raporları

.  Ulaşım çözümleri için master planlar-yerleşim alanları, trafik sınırlamsı olan yollar, yaya alanları ve bisiklet yolları , mevcut yol trafiği organizasyonu , sert ve yumuşak peyzaj

.  Ekspertiz raporlaması

Drenaj kontrol yapıları

Ulaşım yapıları için kapsamlı drenaj yönetimi çözümleri

.  Yolların drenaj ve kanalizasyon sistemleri , süzme ve tutma tankları

.  Demiryolu ve makas istasyonlarının drenaj kanalizasyonu

.  Su arıtma tesisleri

.  Harici su kanallları ve kanalizasyon sistemlerinden yeni yapılarla geçiş

.  Drenaj baypas hatları

.  Hidro teknik hesaplamalar – köprü savak ve kulvert etütleri

.  Zemin suyu kirliliğinin değerlendirilmesi

Köprüler , sanat ve mühendislik yapıları

Demiryolu , karayolu , otoyol, metro, tramway ve teknolojik köprüler

.  Yaya alt ve üst geçitleri

.  İstinat ve koruyucu duvarlar

.  Karayolu ve demiryolu ölçekleri

.  Kolektör ve kulvertler

.  Köprü ve tüneller için ekspertiz ve bilgi yönetim sistemleri

Tüneller

.  Demiryolu , karayolu, otoyol ve kent içi tünelleri

.  Daimi ve araştırma için açılan galeri ve şaftlar

.  Diğer yer altı yapıları- garajlar, depolar ve trafo istasyonları

.  Mühendislik yapıları için özel temeller ve jeoteknik strüktürler

Deniz ve kıyı yapıları

.  Deniz ve kıyı yapıları planlama ve projelendirme

.  Limanlar , iskeleler , marinalar , balıkçı barınakları etütleri ve projelendirilmeleri

.  Ekonomik hat analizleri

.  Kıyı düzenlemeleri ve kıyı koruama çalışmaları

.  Çevresel etki değerlendirmeleri

Mimarlık ve Üstyapılar

.  Şehir planlaması , mimarlık çalışmaları

.  Ulaşım altyapısı için gerekli olan üstyapı binaları

.  Bina ve konut yapıları

.  Üretim ve onarım teknolojileri ve benzin istasyon yapıları

.  Mühendislik ağı , kablo kanalları ve üretim hatları

.  Binaların yangından korunması

.  Strüktürel ve teknik ekspertiz  görüşleri

.  Gürültü önleyici bariyerler , bağımsız anti-gürültü önlemleri

güç/enerji mühendisliği

. Çevre koruma için tadilat dahil olmak üzere 110 Kv’a kadar role istasyonları

.  Çok yüksek voltaj , yüksek voltaj ve alçak voltaj trafo istasyonları ,mevcut istasyonların modernizasyonu

.  110/27 kV havai güç kaynağı istasyonları , filtre ve dengeleyici cihazlar

.  Demiryolları, maden hatları ve tramway hatları için konvertörler

.  Havai güç hatlarının akım kesme role istasyonları

.  Role ve tren setleri elektrikli ön ısıtma ekipman tasarımı

.  Yüksek voltaj ve düşük voltaj dağıtım hatları, dış ayınlatma

.  Bina elektrik tesisatları

Havai hat Ekipmanları

. DC ve AC havai bağlantı sistemleri için havai hat ekipmanları

.  Sürat demiryolu , kent içi hafif raylı ve metro toplu taşıma sistemleri ve maden demiryolu hatları için havai hat tesisatı

.  Havai hat için optik kablolama

.  Trafik ve çelik yapıların korunması ile ilgili enerji güç etütleri

.  3 Kv ve DC ve 25 Kv AC bağlantı hatlarından sinyalizasyon ekipmanı için besleme sistemleri

.  Havai güç hatlarının paralel hatlar üzerindeki etki hesaplaması

Telekominikasyon

.  Kurumsal adres sistemleri ve dijital iletim sistemleri

.  Optik kablolama dahil uzun mesafe kablolu telekominikasyon sistemeleri

.  Yerel kablo ağları ve bina dağıtım hatları

.  Her büyüklükte dijital telefon santralleri

.  Veri iletim sistem ve ağları

.  Radyo telsiz ağları

.  Elektrikli yangın ve güvenlik alarm sistemleri

.  Enerji sistemlerinin uzaktan kumandası

Sinyalizasyon

.  Demiryolu istasyonu , hattı hemzemin geçit ve uyarısinyalizasyon sistemleri

.  Demiryolu yükleme platform ve istasyonlarında sinyalizasyon ekipmanları

.  Trafik yönetim sistemi

.  Sinyalizasyon ekipmanları uzaktan kumanda sistemleri ( CTC )

.  Sinyalizasyon ve uzaktan kumanda sistemleri uygulamalrının teknik ve ekonomik etütleri

Çevresel Koruma

.  İnşaat projelerinin detaylı çevresel etki değerlendirmesi

.  Projeler için arazi etütleri- bitki örtüsü, hayvan, toprak ve radon gazı açılarından

.  Yapılar ile ekolojik dengenin bölgesel sistemleri ve ayrıca peyzaj ve koruma alanları arasındaki etkileşim değerlendirmesi

.  Atık yönetim projeleri

.  Trafiksel ve endüstriyel gürültü-etütleri ses kirliliği ölçümleri

.  Titreşim ve anti-titreşim önlemlerinin ölçülmesi, emisyon çalışmaları

.  Yapı ve arzi aydınlatması , aydınlatma etki değerlendirmesi

.  Zirai ve ormanlık arazilerinin istimlak hesaplamaları

.  Arazi ıslah projeleri , yeşillendirme ve park peyzajı

.  Korozyon araştırmaları ve anti-korozyon önlem etütleri

Haritacılık

.  Yatay ve dikey haritalama

.  GIS çalışmaları

.  Kontrol alanı işaretleme ve haritalaması

.  Özel harita işleri

.  Tasarım dokümantasyonu jeodezi etütleri

.  Mülkiyet raporlama, gayrimenkull sahipleri ile görüşmeler

.  Sorumlu sürveyörlerin kontrol ve koordinasyonu